Дрнда, да дрнда

Дрнда, да дрнда – пак нешто како празна воденица, кога некој си кажува штогодилоци, зборуње како на лента. Непрекидно зборуње, без

Read more