Руски псалтир од 16 век зборува дека Александар бил Македонец, а не Грк

Александар Македонски е Македонец, има голема поврзаност меѓу сегашните Македонци и Александар Македонски. Ова го покажува факсимилното издание на руската

Read more
Exit mobile version