ФОТО: Порибување на Велика Река (Треска)

Вчера здружението на риболовци „Треска“ од Кичево изврши порибување на риболовниот вир „Треска 1“ (горното течение на река Треска и

Read more

Кичевската депонија – темпирана бомба

Шеснаесет депонии во Македонија се оценети како високоризични, од кои четири мора итно да се санираат и да се затворат,

Read more

Извештај за состојбата на Македонската Пастрмка (Salmo Macedonicus) во горниот дел на реката Треска

  1.       Општо за видот Salmo Macedonicus (македонска пастрмка) Опис на видот: Македонската пастрмка е автохтон и ендемичен вид на

Read more