Водици во село Ижишта (52)

Со почетокот на секоја Нова Година, пак исто! Повикува древнина, повикува старина, повикува Свети Јован! Да се собереме, да не

Read more

На Дојчиновци од Ижишта другото име за чест и углед на тие простори (51)

Работеле како пекари, во тогашна Австро – Унгарија, во Берегсас (Берегово), Ужгород, Мукачево, денес во составот на Украина, 50 км.

Read more

Јанл’ш план мајко (50)

„Патот до пеколот секогаш е поплочен со најдобри намери“ ….рекол Шекспир. И желбите на нашите родители за успех, се секогаш

Read more

Исполџија (49)

Солидарноста, помагањето помеѓу луѓето во годините пред, значело поделен труд, олеснување, лечење на стресот и нервозите од секојдневниoт живот ……

Read more

Гуууд мајсторе (48)

Признат, докажан и уважен од цела регија како најголемиот прдач, имав можност да го запознам со „сета негова блескавост“ на

Read more

Ама и ја су арно клепе (47)

Времињаа минати, … за тебе старата, за мене младата, пак ќе бидеме баџанаци …Или пак, …ја даваш сликата од поубавиот

Read more

Ти и ја коњи одврзани (46)

Со шаховски речник кажано, тоа е моментот кога со коњ даваш шех – шух или во ист момент победнички ги

Read more

Туку оти ја да си нема (45)

Tоа што носи моментот, не носи годината, ама и тогаш треба да си на висина на задачата… Целокупниот живот, трговија

Read more

Ако имав пенкало директоре, јас ќе бидам таму, а ти овде (44)

Постојат моменти кога ја проколнуваш професијата, занаетот што е предмет на сопствената работа и егзистенција. Многу анегдоти раскажани за односот

Read more

Муцка напред, муцка назад (43)

Сведоци сме на генерациски јаз помеѓу нас со оние пред и уште повеќе со овие после нас. Разбирливо, живееме во

Read more