Франција ќе ги укинува зборовите „Мајка“ и „Татко“

… а наместо нив ќе стои „Родител 1“ и „Родител 2“. Причина е предлогот за легализација на хомосексуалните бракови, а

Read more