Педофил од кичевско бил осуден на смрт

48-годишниот Маље Зекири, повратник од Белгија, родум од Зајас, жител на селото Долна Вида (БиХ), бил осуден на најтешката казна

Read more
Exit mobile version