Ученици од ОУ „Кузман Јосифоски-Питу“ гостуваат во Р. Србија

Во рамките ма меѓународниот проект ACES „ Заедно ја креираме, избираме и градиме својата иднина“ дружењето и меѓународната соработка која

Read more

Заврши „АCES 2012“ во Кичево

Заврши проектот „Заедно ја избираме, креираме и ја создаваме нашата иднина“ организирано од ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“, а во рамките на

Read more
Exit mobile version