Композиција [#7]

Во минатиот текст говоревме за широко прифатената типизација на композицијата, отворена, полуотворена или фриз и затворена композиција, и нивната под

Read more

Правила за фотографија кои треба да се знаат – Композиција [#6]

Композиција е прашање на односите во една уметничка творба. Композицијата значи распоредување на масите, линиите, формите, боите и другите елементи,

Read more

Низ објективот на кичевскиот фотоклуб „Пиксел“

Кичево отсекогаш имало фотоентузијасти. Постарите се сеќаваат на фотоклубовите (ги викавме фото секции) кои постоеја во основните училишта. Кој процес

Read more
Exit mobile version