За многу години Воведение на Пресвета Богородица

Празникот Воведение на Пресвета Богородица во храмот, што народот го вика Света Пречиста или само Пречиста спаѓа во поголемите есенски

Read more

Бржданското манастирче Света Богородица (Богоројчина краста)

Бржданскиот манастир кој се наоѓал во месноста „Богоројчина краста“ претставува енигма до денешни дни. Податоците за неговото постоење се оскудни,

Read more
Exit mobile version