Хроничен проблем со водоснабдувањето во Кичево и кичевско

Ако еднаш имаше вода и за пиење и за вадење на бавчите, во последниве години Кичево се соочува со проблем

Read more