Гарантен фонд за поголемо искористување на ИПАРД средствата

Гарантен фонд за 100-процентна финансиска поддршка на земјоделците во насока на искористување што повеќе средства од ИПАРД фондовите, најавува министерот

Read more