Нов оглас за самовработување и отворање нови работни места

Заинтересираните физички и правни лица во наредните десеттина работни дена ќе можат да аплицираат за добивање средства во рамки на

Read more

Оваа недела нов оглас за кредити за самовработување млади лица

Оваа недела од страна на Агенцијата за вработување ќе бидат објавени огласи преку кои се нуди финансиска поддршка за самовработување

Read more
Exit mobile version