Во Кичево во 15 век се произведувала свила

Овој интересен податок се наоѓа во еден турски документ, дел од пописен дефтер од 15 век. Тој ги опфаќа стопанските

Read more