Проект Биовил – преглед и мобилизирање на мерки за обновливи извори на енергија

  Проектот Биовил, како дел од Програмата на Европската Унија за истражување и иновации – Хоризонт 2020, ја промовира употребата

Read more