Се чисти талогот во канализационата мрежа

Во зимскиот период водата што се создава под атмосферско влијание ( дожд и снег)  представуваат проблем за канализацоната мрежа во

Read more