Трета фаза од проектот на ACES – Нови искуства и вечни пријателства

Во периодот од 7-10 Март 2013 година учениците од ОУ.„Кузман Јосифоски –Питу „-Кичево беа гости во соседна Р.Србија . ОУ.„Свети

Read more
Exit mobile version