Ликовниот уметник Агрон Салиу со изложба во Кичево

Со своја самостојна изложба во четврток (20 ноември 2014) пред кичевчани ќе се претстави младиот академскиот сликар Агрон Салиу. Ова

Read more

Творештвото на Омер Калеши низ слики

Вчера пишувавме накратко кој е Омер Калеши. Денес ви претставуваме мал дел од неговото огромно творештво. Се надеваме дека еден

Read more

Омер Калеши – кичевчанецот – граѓанин на светот

„ Старамајка ми беше Македонка и од мајка ми ја се македонски су учел. Татко ми беше Албанец. Ја су

Read more

Кичевчанецот Бла­гој­че На­у­мо­ски ќе из­ло­жу­ва во Њу­јорк

Ли­ков­ни­от умет­ник Бла­гој­че На­у­мо­ски-Ба­не по но­во­го­диш­ни­те праз­ни­ци ќе го има сво­е­то пр­во са­мо­стој­но прет­ста­ву­ва­ње во Њу­јорк, во га­ле­ри­ја­та МЦ. –

Read more

Изложба на кичевскиот уметник Бане Наумоски во Скопје

Кичевскиот уметник Благојче Наумоски – Бане во вторник, 13 ноември ќе одржи изложба во Кинотеката на Македонија во Скопје, под

Read more
Exit mobile version