Печателе фалц дипломи од Тетовскиот универзитет

Тетовската полиција откри работилница за изработување и дистрибуција на фалсификувани дипломи и уверенија од Државниот унивезитет во Тетово, наменети за лица

Read more