Во недела јавно избирање на 1600-те социјални случаи кои ќе бидат вработени во Македонски шуми

Во недела на Македонската телевизија ќе се изврши директно компјутерско рангирање на најдобрите 1.600 апликанти кои ќе бидат вработени во

Read more