Трета фаза од проектот на ACES – Нови искуства и вечни пријателства

Во периодот од 7-10 Март 2013 година учениците од ОУ.„Кузман Јосифоски –Питу „-Кичево беа гости во соседна Р.Србија . ОУ.„Свети

Read more

Ученици од ОУ „Кузман Јосифоски-Питу“ гостуваат во Р. Србија

Во рамките ма меѓународниот проект ACES „ Заедно ја креираме, избираме и градиме својата иднина“ дружењето и меѓународната соработка која

Read more

Заврши „АCES 2012“ во Кичево

Заврши проектот „Заедно ја избираме, креираме и ја создаваме нашата иднина“ организирано од ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“, а во рамките на

Read more

ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“ координатор на европски проект

Проектот на ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“ од Кичево е еден од 44-те наградени од Академијата на основни и средни училишта во

Read more
Exit mobile version