Кичевија – Тома Смиљаниќ (1926)

Капитално дело составено во периодот 1922 – 1926 година на териоторијата на кичевско. Авторот Томо Смиљаниќ – Брадина имал прилика

Read more