Како Македонците во странство да добијат македонски пасош?

Сите државјани на Република Македонија кои времено или постојано престојуваат во Соединетите американски држави, Канада, Австралија, Нов Зеланд, Сојузна Република

Read more