Tии, ти бре имат со некого да се потсмеваш, цел град со *азот твој дангара си терат (35)

Kicevo nekogas

Клето време е сега, а не тогаш да се декларираш за хомосексуалец, геј, педер, шупкар, алкар ….итн, гледајќи што дајак кркаат на она парадине низ Балканов, а не пак она време…

Дека и покрај јавната тајна за неговите сексуални сколоности, оти беше „момиче“, не го напуштил духот и давањето каршилак на добиените удари за неговата сексуална ориентација, доказ е оваа вистинита случка.

Серијал текстови посветени на Кичево некогаш: „Ако појдам во чаршија“

Напумпан со проверена информација (цел град знаеше) дека ќерката на дотична мајка зачестено дома во куќата носи војни лица, намерно поминал пред нивната куќа. Само што ја здогледал мајката на тeраса кај што ги вадела цвеќињата, шеретски прашал:

– „Кој број ви е војнава пошта на куќава …ке“ !!?

Мајка ко мајка, одма во „одбрана на честа“ одговорила:

– ТИИ, ТИ БРЕ ИМАТ СО НЕКОГО ДА СЕ ПОТСМЕВАШ, ЦЕЛ ГРАД СО .АЗОТ ТВОЈ ДАНГАРА СИ ТЕРАТ.

Арно ама, цел град дозна што и рекол в очи, пред сите …е ….ено на …ка, а тој што бил, помалку важно во случајов.

Пренесува и раскажува: Марјан Стојаноски – Мако