Водици во Кичево и Кичевско 2015 (фото, видео)

Празникот Водици повторно не собра на прадедовските огништа. Кај и да си, за Свети Јован во Кичево да си. Оттаму од каде што ти е коренот, кај што си израснал, таму кај што ти е душата, без разлика каде и да се наоѓаш. Верба во Бога, обичаи, песни, ора и нормално – топла ракија. Никаде не се слават Водици како кај нас.

Засега ги имаме од овие села, ќе бидат додавани како што ќе стигнуваат. Повеќе слики испратете ни на kontakt@kicevo.mk, сите ќе бидат објавени.

НЕКА НИ Е ЗА МНОГУ ГОДИНИ, БОГ СЕ ЈАВИ! ДОГОДИНА ВО ПОГОЛЕМ БРОЈ И ПОВЕСЕЛО!

КИЧЕВО

 БЕЛИЦА

БИГОР ДОЛЕНЦИ

БРЖДАНИ

 

ВИДРАНИ

ГОРНА ДУШОГУБИЦА

ДВОРЦИ

ДОЛНО ДОБРЕНОЕЦ

ДРУГОВО

ЕХЛОЕЦ

   

ИВАНЧИШТА

ИЖИШТЕ


 

ЈАГОЛ

КНЕЖИНО

КОЗИЦА

КОЗИЧИНО

КРУШИЦА

ЛАВЧАНИ

ЛАЗОРОВЦИ

 

ОРЛАНЦИ

 

ОСОЈ

ПРОСТРАЊЕ

РАБЕТИНО

 

РАШТАНИ

СРБЈАНИ


ТУИН

ЦЕР

 

Exit mobile version