За првпат ќе се порибува Осломејското Езеро

Вештачкото езеро што пред десетина години се формира во една од депресиите на поранешниот рудник за јаглен Осломеј, со површина од над 30.000 метри квадратни и со максимална длабочина до 15 метри, за првпат ќе се порибува со крап во текот на наредните петнаесетина дена.

За порибување на Осломејското Езеро иницијатива беше покрената од група ентузијасти и спортски риболовци од Кичево, кои имаат за цел ова вештачко езеро за краток период да се претвори во вистински рај за спортските риболовци и љубителите на убавата природа.

– За да биде што попривлечно за спортските риболовци и љубителите на убавата природа, поголема група ентузијасти и спортски риболовци од Кичево, одлучивме со сопствени прилози да го порибиме Осломејското Езеро и со тоа да му дадеме и поширока анимација на овој простор. Од страна на доброволци од нашиот град собравме стотина илјади денари, средства што ќе бидат наменети за прво порибување со крапска риба на ова езеро, а рибниот подмладок ќе го обезбедиме од рибник кај Неготино. Во намера сме да го порибиме езерото со крап од сите големини и во езерото да пуштиме и десетици матици, кои ќе се мрестат во самото езеро, а подмладокот од овие матици, очекуваме да има побрза адаптација на условите во оваа вештачка акумулација , што ќе овозможи и натамошно размножување на крапот во самото езеро и зголемување на рибниот фонд – вели Александар Коруноски, еден од главните иницијатори на оваа акција и главен помагател за порибување на езерото.

Ентузијастите кои ја покренаа оваа иницијатива, покрај првото порибување на езерото што ќе биде изведено наскоро, ќе преземат и акција за уредување на појасот покрај езерото, како и негова култивација.

-Покрај порибувањето што ќе го извршиме наскоро, планираме целосно да го преуредиме крај езерскиот појас, да поставиме клупи и табли на кои ќе биде нагласено со што и кога е порибено езерото. Исто така, ќе ангажираме и градежни машини, со кои ќе го култивираме земјиштето околу езерото и ќе создадеме услови за рекреативни прошетки на граѓаните крај бистрите води на оваа акумулација. Со сите планирани зафати ќе помогнеме езерото што побрзо да излезе од анонимност и да се претвори во вистинска мека за спортските риболовци и место погодно за натпревари во спортски риболов. Константниот водостој, секогаш бистрата вода, близината на градот Кичево и условите што ќе ги создадеме со планираните зафати, уште повеќе ова езеро ќе го доближат до нашите сограѓани – вели Мире Ночески, еден од иницијаторите за спроведување на оваа акција.

Инаку додега ниту општината ниту државата се заинтересирале да го оплеменат овој простор и да создадат пријатно катче за престој и риболов.

Зоран Антоски

Exit mobile version