Дознајте кои се советниците на заедничката советничка листа за Кичево

По постигнатиот договор за коалицирање помеѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ на локално ниво во општините Кичево и Струга, ова се 23 канидати за советници во совтот на Општина Кичево.

1. Дејан Пандилески (ВМРО-ДПМНЕ)

2. Ванчо Србакоски (СДСМ)

3. Јана Костадиноска (СДСМ)

4. Александар Арсоски (ВМРО-ДПМНЕ)

5. Ленка Коциќ Каранфилоска (ВМРО-ДПМНЕ)

6. Чедо Арсоски (СДСМ)

7. Идавер Реџепоски (Ромска коалиција)

8. Јилмаз Имероски (Турска коалиција)

9. Јасмина Дејаноска (ВМРО-ДПМНЕ)

10. Боби Мојсоски (ЛДП)

11. Виолета Јанаќиевска (ВМРО-ДПМНЕ)

12. Братислав Вељаноски (Обединети за Македонија)

13. Душко Симјаноски (ВМРО-ДПМНЕ)

14. Радован Никодиноски (ВМРО-Народна Партија)

15. Маријана Никодиноска (ВМРО-ДПМНЕ)

16. Златко Секулоски (СДСМ)

17. Дарко Сарафилоски (Социјалистичка Партија на Македонија)

18. Виолета Новеска (СДСМ)

19. Миланка Станишоска Најдеска (ВМРО-ДПМНЕ)

20. Сашо Настески (НСДП)

21. Александар Домазетоски (ВМРО-ДПМНЕ)

22. Веле Јованоски (СДСМ)

23. Игор Ѓорѓијоски (ВМРО-ДПМНЕ)