Во недела спијте подолго еден час

Од викендов завршува летното и почнува зимското сметање на времето, со поместување на стрелките на часовникот за еден час наназад.

Летното сметање на времето во 2012 година завршува на 28 октомври во 3 часот со поместување на стрелките на часовникот за еден час наназад со што времето се смета како 2 часот.

Од 2002 година ЕУ и останатите европски земји се договорија летното време да стартува од последната недела на март, а зимското од последната недела во октомври