Зошто снегот има бела боја?

Снегулките снег се всушност кристали замрзната вода. Во големи количини на вода и мраз се проѕирни или светло сина боја, па зошто тогаш снегот е бел?

Причината за тоа е во интеракцијата на светлина со снегулките и молекулите на зракот меѓу секоја снегулка.

Како всушност изгледа интеракција на светлината и снегот. Вода, мраз и секоја снегулка изгледаат проѕирно, но водата е всушнот само делумно проѕирна. Разликата е во тоа што светлината низ проѕирните објекти поминува непроменета, а со минувањето низ делумно проѕирни објекти, светлината се прекршува.

Тоа прекршување на светлината ја истакнува секоја неправилност на кристалните снегулки што резултира бела светлина, се објаснува на страницата „About“.