Зошто снегот има бела боја?

Снегулките снег се всушност кристали замрзната вода. Во големи количини на вода и мраз се проѕирни или светло сина боја, па зошто тогаш снегот е бел?

Причината за тоа е во интеракцијата на светлина со снегулките и молекулите на зракот меѓу секоја снегулка.

Како всушност изгледа интеракција на светлината и снегот. Вода, мраз и секоја снегулка изгледаат проѕирно, но водата е всушнот само делумно проѕирна. Разликата е во тоа што светлината низ проѕирните објекти поминува непроменета, а со минувањето низ делумно проѕирни објекти, светлината се прекршува.

Тоа прекршување на светлината ја истакнува секоја неправилност на кристалните снегулки што резултира бела светлина, се објаснува на страницата „About“.

Exit mobile version