Читајте on-line книги за Кичево

Книгите содржани во оваа секција се посветени на Кичево или имаат врска со градот. Објавени се на ваше барање и сега се достапни за сите. Тука можете во секое време да ги читате. Не обрнуваме внимание на јазиците на кои се пишувани во интерес на значајноста на објавениот материјал. 

Целта на објавувањето на книгите е да ги запознаеме луѓето за Кичево и кичевско, да го поттикнеме истражувањето, да побудиме интерес за понатамошно проширување на збирката и збогатување на пишаните записи за градот и регионот. 

Збирката е плод на долгогодишна потрага по литература поврзана со Кичево и кичевско. Колекцијата повремено ќе се надополнува. Можете да предложите или испратите книги, текстови, ракописи… поврзани со Кичево на kontakt@kicevo.mk со објаснување за нивниот карактер и содржина.

НАПОМЕНА: Поради историски и политички прилики во времето кога се пишувани, во делови од книгите Македонците се набележани како дел од други нации.

Книги: