Кичевија – Тома Смиљаниќ (1926)

Капитално дело составено во периодот 1922 – 1926 година на териоторијата на кичевско. Авторот Томо Смиљаниќ – Брадина имал прилика да зборува со старци кои во тој момент имале и по 100 години и се сеќавале на настани, тогаш, речиси стари 1 век, од средината на 19 век како и раскажувале за историски (не) прилики кои ним им ги раскажувале нивните мајки и баби, а се протегаат се до уништувањето на Кнежинскиот манастир во 1739 година.  Во делот на селата забележани се поединечни преданија, кои денес се вистински бисер зачуван од заборавање. Зачувани се и имињата на топонимите, сеќавања за личности, објекти, цркви, тврдини, градишта, гробишта… кои некогаш постоеле на тој простор.

Поради тогашните политички прилики (Македонија е дел од кралството СХС), Македонците се забележани како Срби.

 

Книги: