Дрнда, да дрнда

Дрнда, да дрнда – пак нешто како празна воденица, кога некој си кажува штогодилоци, зборуње како на лента. Непрекидно зборуње, без

Read more

Водици во село Ижишта (52)

Со почетокот на секоја Нова Година, пак исто! Повикува древнина, повикува старина, повикува Свети Јован! Да се собереме, да не

Read more

На Дојчиновци од Ижишта другото име за чест и углед на тие простори (51)

Работеле како пекари, во тогашна Австро – Унгарија, во Берегсас (Берегово), Ужгород, Мукачево, денес во составот на Украина, 50 км.

Read more

Јанл’ш план мајко (50)

„Патот до пеколот секогаш е поплочен со најдобри намери“ ….рекол Шекспир. И желбите на нашите родители за успех, се секогаш

Read more

Исполџија (49)

Солидарноста, помагањето помеѓу луѓето во годините пред, значело поделен труд, олеснување, лечење на стресот и нервозите од секојдневниoт живот ……

Read more

Гуууд мајсторе (48)

Признат, докажан и уважен од цела регија како најголемиот прдач, имав можност да го запознам со „сета негова блескавост“ на

Read more

Ама и ја су арно клепе (47)

Времињаа минати, … за тебе старата, за мене младата, пак ќе бидеме баџанаци …Или пак, …ја даваш сликата од поубавиот

Read more