ЈП Комуналец започна со селекција на отпадот

ЈП Комуналец во насока на унапредување на менаџирањето со отпад од август оваа година започна со селекција на отпадот. Досега се направени 50 бали од картон, 10 бали од бела хартија и 11 бали од пластични шишиња.

Во насока на подигање на еколошката свест кај граѓаните на Кичево испечатен е промотивен материјал кој е доставен заедно со месечната сметка.

[http://komunaleckicevo.com.mk]

Exit mobile version