Водици во Кичево и Кичевско 2015 (фото, видео)

Празникот Водици повторно не собра на прадедовските огништа. Кај и да си, за Свети Јован во Кичево да си. Оттаму од каде што ти е коренот, кај што си израснал, таму кај што ти е душата, без разлика каде и да се наоѓаш. Верба во Бога, обичаи, песни, ора и нормално – топла ракија. Никаде не се слават Водици како кај нас.

Засега ги имаме од овие села, ќе бидат додавани како што ќе стигнуваат. Повеќе слики испратете ни на kontakt@kicevo.mk, сите ќе бидат објавени.

НЕКА НИ Е ЗА МНОГУ ГОДИНИ, БОГ СЕ ЈАВИ! ДОГОДИНА ВО ПОГОЛЕМ БРОЈ И ПОВЕСЕЛО!

КИЧЕВО

Kicevo (10) Kicevo (11) Kicevo (9) Kicevo (8) Kicevo (7) Kicevo (6) Kicevo (5) Kicevo (4) Kicevo (3) Kicevo (2)

 БЕЛИЦА

Belica 2015 (1) Belica 2015 (2) Belica 2015 (3) Belica 2015 (4) Belica 2015 (5) Belica 2015 (6) Belica 2015 (7) Belica 2015 (8) Belica 2015 (9) Belica 2015 (10) Belica 2015 (11) Belica 2015 (12) Belica 2015 (13) Belica 2015 (14) Belica 2015 (15) Belica 2015 (16) Belica 2015 (17) Belica 2015 (18) Belica 2015 (19) Belica 2015 (20) Belica 2015 (21) Belica 2015 (22) Belica 2015 (23) Belica 2015 (24) Belica 2015 (25) Belica 2015 (26) Belica 2015 (27) Belica 2015 (28) Belica 2015 (29)

БИГОР ДОЛЕНЦИ

Bigor Dolenci (1) Bigor Dolenci (2) Bigor Dolenci (3) Bigor Dolenci (4) Bigor Dolenci (5) Bigor Dolenci (6) Bigor Dolenci (7) Bigor Dolenci (8) Bigor Dolenci (9) Bigor Dolenci (10) Bigor Dolenci (11) Bigor Dolenci 1 2015 (1) Bigor Dolenci 1 2015 (2) Bigor Dolenci 1 2015 (3)

БРЖДАНИ

 

ВИДРАНИ

Vidrani (1) Vidrani (2) Vidrani (3) Vidrani (4) Vidrani (5) Vidrani (6) Vidrani (7) Vidrani (8) ??????????????????????????????? Vidrani (10) Vidrani (11) Vidrani (12) Vidrani (13) Vidrani (14)

ГОРНА ДУШОГУБИЦА

unnamed

ДВОРЦИ

Dvorci 2015 (1) Dvorci 2015 (2) Dvorci 2015 (3) Dvorci 2015 (4) Dvorci 2015 (5) Dvorci 2015 (6) Dvorci 2015 (7) Dvorci 2015 (8) Dvorci 2015 (9) Dvorci 2015 (10) Dvorci 2015 (11)

ДОЛНО ДОБРЕНОЕЦ

Dolno Dobrenoec 2015 (1) Dolno Dobrenoec 2015 (2) Dolno Dobrenoec 2015 (3) Dolno Dobrenoec 2015 (4) 10928638_927829557241186_1489163770_n 10934493_927826973908111_242657680_n 10937514_927829823907826_1664968578_n 10942804_927820340575441_466446525_n 10942880_927819467242195_33946518_n 10947484_927826050574870_563815516_n 10947704_926311180726357_1101247342_n 10949989_927819883908820_1478837709_n 10950150_927819543908854_1736416850_n 10954094_927819717242170_664711012_n 10954146_927213810636094_1958959886_n

ДРУГОВО

Drugovo 2015 (1) Drugovo 2015 (2) Drugovo 2015 (3) Drugovo 2015 (4) Drugovo 2015 (5) Drugovo 2015 (6) Drugovo 2015 (7) Drugovo 2015 (8) Drugovo 2015 (9) Drugovo 2015 (10) Drugovo 2015 (11) Drugovo 2015 (12) Drugovo 2015 (13) Drugovo 2015 (14) Drugovo 2015 (15) Drugovo 2015 (16) Drugovo 2015 (17) Drugovo 2015 (18) Drugovo 2015 (19) Drugovo 2015 (20) Drugovo 2015 (21) Drugovo 2015 (22) Drugovo 2015 (23) Drugovo 2015 (24) Drugovo 2015 (25) Drugovo 2015 (26) Drugovo 2015 (27) Drugovo 2015 (28) Drugovo 2015 (29) Drugovo 2015 (30) Drugovo 2015 (31) Drugovo 2015 (32) Drugovo 2015 (33)

ЕХЛОЕЦ

Ehloec (1) Ehloec (2) Ehloec (3) Ehloec (4) Ehloec (5) Ehloec (6) Ehloec (7) Ehloec (8) Ehloec 3 2015 Ehloec (9) Ehloec (10) Ehloec (11) Ehloec (12) Ehloec (13) Ehloec (14) Ehloec (15) Ehloec (16) Ehloec (17) Ehloec (18) Ehloec (19) Ehloec (20) Ehloec (21) Ehloec 2015 (1) Ehloec 2015 (2) Ehloec 2015 (3) Ehloec 2015 (4) Ehloec 2015 (5)

ИВАНЧИШТА

Ivancista 2015 (1) Ivancista 2015 (2) Ivancista 2015 (3) Ivancista 2015 (4) Ivancista 2015 (5) Ivancista 2015 (6) Ivancista 2015 (7) Ivancista 2015 (8) Ivancista 2015 (9) Ivancista 2015 (10) Ivancista 2015 (11) Ivancista 2015 (12) Ivancista 2015 (13) Ivancista 2015 (14) Ivancista 2015 (15) Ivancista 2015 (16) Ivancista 2015 (17) Ivancista 2015 (18)

ИЖИШТЕ


Izista 2015 (1) Izista 2015 (2) Izista 2015 (3) Izista 2015 (4) Izista 2015 (5) Izista 2015 (6) Izista 2015 (7) Izista 2015 (8) Izista 2015 (9) Izista 2015 (10) Izista 2015 (11) Izista 2015 (12) Izista 2015 (13) Izista 2015 (14) Izista 2015 (15) Izista 2015 (16) Izista 2015 (17) Izista 2015 (18) Izista 2015 (19) Izista 2015 (20) Izista 2015 (21) Izista 2015 (22) Izista 2015 (23) Izista 2015 (24) Izista 2015 (25) Izista 2015 (26) Izista 2015 (27) Izista 2015 (28) Izista 2015 (29) Izista 2015 (30) Izista 2015 - 1 (1) Izista 2015 - 1 (1) Izista 2015 - 1 (2) Izista 2015 - 1 (3) Izista 2015 - 1 (4) Izista 2015 - 1 (5) Izista 2015 - 1 (6) Izista 2015 - 1 (7) Izista 2015 - 1 (8) Izista 2015 - 1 (9) Izista 2015 - 1 (10) Izista 2015 - 1 (11) Izista 2015 - 1 (12) Izista 2015 - 1 (13) Izista 2015 - 1 (14) Izista 2015 - 1 (15)

 

ЈАГОЛ

Jagol (1) Jagol (2) Jagol (3) Jagol (4) Jagol (5) Jagol (6) Jagol (7) Jagol (8) Jagol (9) Jagol (10) Jagol (11) Jagol (12) Jagol (13) Jagol (14) Jagol (15) Jagol (16) Jagol (17) Jagol (18) Jagol (19) Jagol (20) Jagol (21) Jagol (22) Jagol (23) Jagol (24) Jagol (25) Jagol (26) Jagol (27) Jagol (28) Jagol (29) Jagol (30) Jagol (31) Jagol (32) Jagol (33) Jagol (34) Jagol (35) Jagol (36)JAgol2 Jagol (37) Jagol (38) Jagol (39) Jagol (40) Jagol (41) Jagol (42) Jagol (43) Jagol (44) Jagol (45) Jagol (46) Jagol (47) Jagol (48) Jagol (49) Jagol (50) Jagol (51) Jagol (52) Jagol (53) Jagol (54) Jagol (55)

КНЕЖИНО

Knezino 2015 (1) Knezino 2015 (2) Knezino 2015 (3) Knezino 2015 (4) Knezino 2015 (5) Knezino 2015 (6) Knezino 2015 (7)

КОЗИЦА

Kozica (1) Kozica (2) Kozica (3) Kozica (4) Kozica (5) Kozica (6) Kozica (7)

КОЗИЧИНО

Kozicino 2015 (1) Kozicino 2015 (2) Kozicino 2015 (3) Kozicino 2015 (4) Kozicino 2015 (5) Kozicino 2015 (6) Kozicino 2015 (7) Kozicino 2015 (8) Kozicino 2015 (9) Kozicino 2015 (10) Kozicino 2015 (11) Kozicino 2015 (12) Kozicino 2015 (13) Kozicino 2015 (14) Kozicino 2015 (15) Kozicino 2015 (16) Kozicino 2015 (17) Kozicino 2015 (18)

КРУШИЦА

Krusica (1) Krusica (2) Krusica (3) Krusica (4) Krusica (5) Krusica (6) Krusica (7) Krusica (8) Krusica (9) Krusica (10) Krusica (11) Krusica (12) Krusica (13) Krusica (14) Krusica (15) Krusica (16) Krusica (17) Krusica (18) Krusica (19) Krusica (20) Krusica (21) Krusica (22) Krusica (23) Krusica (24) Krusica (25) Krusica (26) Krusica (27) Krusica (28) Krusica (29) Krusica (30) Krusica (31) Krusica (32) Krusica (33) Krusica (34) Krusica (35) Krusica (36) Krusica (37) Krusica (38) Krusica (39) Krusica (40) Krusica (41) Krusica (42)

ЛАВЧАНИ

Lavcani (1) Lavcani (2) Lavcani (3) Lavcani (4)

ЛАЗОРОВЦИ

Lazorovci 2015 (1) Lazorovci 2015 (2) Lazorovci 2015 (3) Lazorovci 2015 (4) Lazorovci 2015 (5) Lazorovci 2015 (6) Lazorovci 2015 (7)

 

ОРЛАНЦИ

Orlanci (1) Orlanci (2) Orlanci (3) Orlanci (4)

 

ОСОЈ

Osoj (1) Osoj (2) Osoj (3) Osoj (4) Osoj (5) Osoj (6) Osoj (7)

ПРОСТРАЊЕ

Prostranje (1) Prostranje (2) Prostranje (3) Prostranje (4) Prostranje (5) Prostranje (6)

РАБЕТИНО

 

РАШТАНИ

Rastani (1) Rastani (2) Rastani (3) Rastani (4) Rastani (5) Rastani (6) Rastani (7) Rastani (8) Rastani (9) Rastani (10) Rastani (11) Rastani 2 2015 (2) Rastani 2 2015 (1)

СРБЈАНИ


Srbjani (1) Srbjani (2) Srbjani (3) Srbjani (4) Srbjani (5) Srbjani (6) Srbjani (7) Srbjani (8) Srbjani (9) Srbjani (10) Srbjani (11) Srbjani (12) Srbjani (13) Srbjani (14)

ТУИН

Tuin 2015 (1) Tuin 2015 (2) Tuin 2015 (3) Tuin 2015 (4) Tuin 2015 (5) Tuin 2015 (6) Tuin 2015 (7) Tuin 2015 (8) Tuin 2015 (9) Tuin 2015 (10) Tuin 2015 (11) Tuin 2015 (12) Tuin 2015 (13) Tuin 2015 (14) Tuin 2015 (15) Tuin 2015 (16) Tuin 2015 (17) Tuin 2015 (18) Tuin 2015 (19) Tuin 2015 (20) Tuin 2015 (21) Tuin 2015 (22) Tuin 2015 (23) Tuin 2015 (24) Tuin 2015 (25) Tuin 2015 (26) Tuin 2015 (27) Tuin 2015 (28)

ЦЕР