Чаршија.Мк – нов кичевски портал

Од ноември 2012, на интеренет почна да работи кичевскиот портал www.Carsija.Mk. Уредуван од ентузијасти, порталот обработува забавни теми и маркетинг. Содржи корисни информации кои се однесуваа на Кичево. Ажурирањето на содржините е на дневна основа. Графички е добро среден и „лесен“ за отворање.

Facebook страна: https://www.facebook.com/carsija.mk

Честитки од нас и успешна работа!